Billedet på sidehoved

Sct.Hans Skole

Skibhusvej 188, 5000 Odense C

International Linje

Præsentation af international linje

Mål:

Skolens overordnede mål med den internationale linje er at give elevgruppen mulighed for at udvikle kompetencer til at klare sig i mødet i den globale verden. Vi vil ruste eleverne til at møde verden med respekt, ansvarlighed, interkulturelt perspektiv og forståelse for fællesskabet.

Indhold:

Vi vil give eleverne færdigheder

 • Styrkelse af sproglige færdigheder skriftligt og mundtligt
 • Interkulturel forståelse og kompetence
 • Perspektivering
 • Anvendelse af it-redskaber i kommunikativ sammenhæng

Vi vil give eleverne viden

 • Viden om verden og de magtforhold der præger den
 • Viden om kultur og normer, både egne og andres
 • Viden om internationale organisationer

Vi vil give eleverne erfaringer

 • Autentisk kommunikation på fremmedsprog
 • Førstehåndsviden om andre lande
 • Danmarks rolle i en global verden
 • Forståelse for globalt miljø og konfliktløsning.

Du skal vælg denne linje, hvis du har lyst til at:

 • Have 5 timer engelsk hver uge
 • Lære spansk
 • Give din projektopgave i 9. kl. en international dimension
 • Udveksling med privat indkvartering med en skoleelev fra Europa
 • Løse opgaver i samarbejde med venskabsklasser i Europa. 
 • ikon
  Anni Biller Due den 25-04-2018
  SFO feriepasning d. 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfarts Dag) er i pavillonen, som ligger midt i skolegården. Tilbuddet gælder for alle tilmeldt Forårs SFO, SFO og SFO2. Pasning indebærer ekstrabetaling.
  Telefonnummeret til pavillonen er: 63752533.
  Venlig hilsen
  Anni Biller Due
  SFO-leder