Billedet på sidehoved

Sct.Hans Skole

Skibhusvej 188, 5000 Odense C

International Linje

Præsentation af international linje

Mål:

Skolens overordnede mål med den internationale linje er at give elevgruppen mulighed for at udvikle kompetencer til at klare sig i mødet i den globale verden. Vi vil ruste eleverne til at møde verden med respekt, ansvarlighed, interkulturelt perspektiv og forståelse for fællesskabet.

Indhold:

Vi vil give eleverne færdigheder

 • Styrkelse af sproglige færdigheder skriftligt og mundtligt
 • Interkulturel forståelse og kompetence
 • Perspektivering
 • Anvendelse af it-redskaber i kommunikativ sammenhæng

Vi vil give eleverne viden

 • Viden om verden og de magtforhold der præger den
 • Viden om kultur og normer, både egne og andres
 • Viden om internationale organisationer

Vi vil give eleverne erfaringer

 • Autentisk kommunikation på fremmedsprog
 • Førstehåndsviden om andre lande
 • Danmarks rolle i en global verden
 • Forståelse for globalt miljø og konfliktløsning.

Du skal vælg denne linje, hvis du har lyst til at:

 • Have 5 timer engelsk hver uge
 • Lære spansk
 • Give din projektopgave i 9. kl. en international dimension
 • Udveksling med privat indkvartering med en skoleelev fra Europa
 • Løse opgaver i samarbejde med venskabsklasser i Europa. 
 • ikon
  Lars Eriksen den 15-01-2018
  FYRAFTENSMØDE


  Onsdag den 24. januar 2018  kl. 17.00 - 18.00 holder vi fyraftensmøde på Sct. Hans Skole. Mødet afholdes i rød bygning.

  Aftenens tema er :

                   Skal Sct.Hans Skole have en forældreforening?


  Vi håber at se mange interesserede - tidligere forældre er også velkomne!


  Lars Eriksen