Billedet på sidehoved

Sct.Hans Skole

Skibhusvej 188, 5000 Odense C

International Linje

Præsentation af international linje

Mål:

Skolens overordnede mål med den internationale linje er at give elevgruppen mulighed for at udvikle kompetencer til at klare sig i mødet i den globale verden. Vi vil ruste eleverne til at møde verden med respekt, ansvarlighed, interkulturelt perspektiv og forståelse for fællesskabet.

Indhold:

Vi vil give eleverne færdigheder

 • Styrkelse af sproglige færdigheder skriftligt og mundtligt
 • Interkulturel forståelse og kompetence
 • Perspektivering
 • Anvendelse af it-redskaber i kommunikativ sammenhæng

Vi vil give eleverne viden

 • Viden om verden og de magtforhold der præger den
 • Viden om kultur og normer, både egne og andres
 • Viden om internationale organisationer

Vi vil give eleverne erfaringer

 • Autentisk kommunikation på fremmedsprog
 • Førstehåndsviden om andre lande
 • Danmarks rolle i en global verden
 • Forståelse for globalt miljø og konfliktløsning.

Du skal vælg denne linje, hvis du har lyst til at:

 • Have 5 timer engelsk hver uge
 • Lære spansk
 • Give din projektopgave i 9. kl. en international dimension
 • Udveksling med privat indkvartering med en skoleelev fra Europa
 • Løse opgaver i samarbejde med venskabsklasser i Europa. 
 • ikon
  Anni Biller Due den 27-06-2018
  Sommer i SFO
  Ugerne 27, 28, 29 og 30 er vi på Sandhusvej - tlf. 51170904
  Ugerne 31 og 32 er vi i pavillonen - tlf. 63752533
  Ønsker alle en dejlig sommer.
  Venlig hilsen
  Anni Due
   
 • ikon
  Anni Biller Due den 03-07-2018
  Hermed oversigt over SFO-personalet skoleåret 18/19

  0. årgang: Nicklas, Maria, Chris, Anny og Flemming
  1. + 2. årgang: Mette, Maiken, Klaus, Torstein, Vivi, Filiz og Alan
  3. + 4. årgang: Maria, Said, Arne, Amanda og Carole

  Venlig hilsen
  Annni Due
 • ikon
  Lars Eriksen den 03-07-2018
  Skolestart på Sct.Hans Skole - Mandag den 13. august 2018

  Sct.Hans Skole har første skoledag mandag den 13. august.

  Program for dagen:

  Kl. 08.00: Fælles morgensang i skolegården for 1. - 9. årgang.

                 Der er klasselærertimer i de første to lektioner, derefter almindeligt skema resten af
                 dagen.   

  Kl. 09.00: Børnehaveklasserne starter

  Kl. 11.00: Børnehaveklassen slutter for i dag og eleverne fortsætter i SFO.

  Der er forældremøde for forældrene i børnehaveklasserne om aften kl 19.00. Her byder bestyrelsen velkommen til Sct. Hans Skole.